De eenmalige investeringsaftrek: tijdelijk verhoogd tarief van 25% als gevolg van de Coronacrisis

Wist je dat investeringen in vaste activa jouw onderneming een aanzienlijk fiscaal voordeel kunnen opleveren? De investeringsaftrek laat immers toe dat een deel van de aanschaffingswaarde van investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk wordt afgetrokken van de belastbare winst. Het percentage van de investeringsaftrek werd in het kader van de Covid19-crisis zelfs tijdelijk verhoogd. Investeren is nu dus extra fiscaal voordelig!

Wat is de eenmalige investeringsaftrek?

De eenmalige investeringsaftrek is een fiscaal gunstregime waarbij een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk, mag worden afgetrokken van de belastbare winst.

Het basispercentage van de eenmalige investeringsaftrek werd de laatste jaren een aantal keer gewijzigd. Voor investeringen gedaan tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 bedraagt het basispercentage 20%. Voor investeringen gedaan tussen 1 januari 2020 en 11 maart 2020 werd het percentage teruggeschroefd tot 8%.

Wie komt in aanmerking?

De gewone eenmalige investeringsaftrek staat open voor natuurlijke personen (zelfstandigen en vrije beroepers) en kleine vennootschappen. Grote vennootschappen kunnen voor bepaalde investeringen nog genieten van de verhoogde eenmalige investeringsaftrek.[1] VZW’s zijn uitgesloten van de regeling.

Welke investeringen?

De investeringsaftrek is slechts van toepassing voor investeringen in materiële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht, of in nieuwe immateriële vaste activa. De vaste activa moeten ook in België, en uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. Tot slot worden een aantal vaste activa ook expliciet door de wet uitgesloten van de investeringsaftrek.[2]

Tijdelijke versoepelingen als gevolg van de Coronacrisis

In het kader van de Covid19-crisis werd de toepassing van de investeringsaftrek op een aantal punten versoepeld. Zo werd het basispercentage voor de gewone eenmalige investeringsaftrek tijdelijk verhoogd tot 25%, voor investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. Bovendien is ook de overdracht van ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen gedaan in boekjaar 2019 tijdelijk verlengd tot twee belastbare tijdperken, in plaats van één belastbaar tijdperk. De recente wijzigingen maken de investeringsaftrek dus een stuk interessanter!

Heb je vragen of opmerkingen bij dit artikel, of wil je weten of jouw eenmanszaak of vennootschap van de investeringsaftrek kan genieten? Wij helpen je graag verder!

 


[1] De verhoogde eenmalige investeringsaftrek geldt voor investeringen in een aantal wettelijk bepaalde vaste activa, zoals octrooien, vaste activa die dienen voor een rationeler energieverbruik, en dergelijke (zie art. 69 WIB).

[2] Bijvoorbeeld: vaste activa die niet afschrijfbaar zijn, of waarvan de afschrijving over minder dan 3 belastbare tijdperken is gespreid (zie art. 75 WIB).

Om je gebruikservaring te verbeteren maken we gebruik van cookies. Door onze site te gebruiken ga je akkoord met deze cookies? Geen probleem!